Editar la Configuració del teu compte email en iPhone / iPad

A continuació, us mostrem com revisar / editar els valors de configuració als comptes emails dels nostres servidors de correu als dispositius iOS.

 1. Localitzar i polsar sobre la icona de “Configuració”.

  Pas 1-Configuració


 2. Localitzar i escollir l'opció "Contrassenyes i comptes" (a les versions més recents d'iOS s'anomena "Correu, contactes, calendari").

  Seleccionar del llistat el compte que volem editar.

  Pas 2-Contrassenyes i Comptes


 3. Polsar sobre el compte de correu.

  Pas 3-Compte email


 4. Verificar que les dades per a SERVIDOR CORREU ENTRANT estiguen assignades correctament:
  • Nom del host: mail.[EL-TEU-DOMINI].[EXT], ej.: mail.dominiomuestra.com
  • Nom d'usuarii: compte email
  • Contrassenya: La que corresponga al compte email

  Pas 4-Dates SERVIDOR CORREU ENTRANT


 5. A la secció de SERVIDOR CORREU SORTINT polsar sobre l'opció SMTP.

  Pas 5-SERVIDOR CORREU SORTINT


 6. Seleccionar el SERVIDOR PRINCIPAL (mail.[EL-TEU-DOMINI].[EXT]).

  Pas 6-SERVIDOR PRINCIPAL


 7. Verificar que les dades per al SERVIDOR CORREU SORTINT estiguen assignades correctament:
  • Nom del host: mail.[EL-TEU-DOMINI].[EXT], ej.: mail.dominiomuestra.com.
  • Nom d'usuari: compte email
  • Contrassenya: La que corresponga al compte email.
  • Usar SSL: Desactivat.
  • Autenticació: Contrassenya.
  • Port del servidor: 25

   Al finalitzar la revisió / edició, polsar "OK".

  Pas 7-Dades SERVIDOR CORREU SORTINT


 8. Polsar sobre l'opción "< Compte".

  Pas 8-Compte


 9. Seleccionar la opción Avançada.

  Pas 9-Avançades


 10. Verificar que  els AJUSTOS D'ENTRADA estiguen assignats correctament:
  • Usar SSL: Desactivat.
  • Autenticació: Contrassenya.
  • Port del servidor: 110 (POP3) ó 143 (IMAP).

   Una vegada finalitzada la revisió / edició, polsar sobre l'opció "< Compte".

  Pas 10- Ajustos d'entrada


 11. Per guardar tots els canvis realitzats, polsar sobre l'opció "OK".

  Pas 11-OK


Us dessitgem que haja estat de gran ajuda aquest breu tutorial.